Agenda měření emisí

Autorizovaná měření emisí škodlivin, pachových látek a tmavosti kouře.

  • Stanovení nezbytného rozsahu autorizovaného měření, vypracování plánu měření, minimalizování nákladů pro stanovení emise škodlivin do ovzduší včetně pachových látek a stanovení rozsahu měření emisí pachových látek.
  • Zjištění rozsahu autorizovaného měření emisí a příprava plánu měření emisí.
  • Zajištění této povinnosti pomocí kooperujících firem.

Bilance emisí těkavých organických látek

  • Výpočet množství emisí těkavých organických látek pomocí bilance. Porovnání s platnými emisními limity.
  • Vyplnění Bilančního listu a Oznámení uživatele organických látek.