Provozní evidence zdrojů

  • Vypracování v plném souladu s předepsaným zněním dle přílohy č. 6 a 7 vyhlášky č. 205/2009 Sb.
  • Vypracování tabulek pro vedení proměnných údajů.
  • Sledování spotřeby surovin se vztahem k emisím do ovzduší, stanovení emisních faktorů zdroje podle spotřeby surovin a jejich minimalizace  ve vztahu k emisím.
  • Vypracování a vyplnění Souhrnu provozní evidence (SPE).
  • Podání prostřednictvím aplikace ISPOP.