Poplatková agenda

Agenda SPE a poplatků za znečišťování ovzduší

  • Kontrola registrace subjektu a provozovny v systému ISPOP
  • Příprava agendy, stažení formulářů.
  • Výpočet množství emisí.
  • Vyplnění formulářů F_OVZ_SPE, v případě poplatku nad 50 000 Kč i formuláře F_OVZ_POPL.
  • Vypracování přílohy formuláře F_OVZ_SPE se způsobem výpočtu emisí.
  • Podání formulářů systémem ISPOP, přeposlání autorizačních potvrzení, kontrola autorizace.