Přednášky, semináře

Legislativa ochrany ovzduší je nesmírně složitá a proto jedním z pilířů mé činnosti jsou přednášky a školení.

V rámci přednáškové činnosti mohu vyškolit Vaše zaměstnance nebo management ať už obecně v oblasti ochrany ovzduší, nebo konkrétně pro činnosti, které provozujete.

Školení může být stručné – cca 2 hodiny pro obsluhy lakoven, laminoven, tiskáren a dalších prakticky jakýchkoliv provozů, případně lze zajistit komplexní proškolení v ochraně ovzduší – 8 – 10 vyučovacích hodin. Základní cíl je prevence proti porušování zákona na ochranu ovzduší.

Samozřejmostí jsou školící materiály a další pomůcky.

Současně také přednáším problematiku ochrany ovzduší pro řadu subjektů. Řada přednášek a seminářů je již tradičních a jsou organizovány již mnoho let.

Termíny přednášek:

Agenda SPE za rok 2020 – plánované termíny (bude postupně upravována s ohledem aktuální na epidemiologickou situaci)

2. února 2021 – přednáška bude řešena on-line: Souhrnná provozní evidence – ISPOP a další agendy v ochraně ovzduší, IRZ a E-PRTR v ohlašovacím roce 2021, pořádá KONEKO marketing spol. s. r. o. ve spolupráci s ČHMÚ (Ing. V. Neužil, CSc., tel. 736 677 415, http://www.emise.cz)

9. února 2021 – přednáška bude řešena on-line: Souhrnná provozní evidence a poplatky v ohlašovacím roce 2020, pořádá Energetický institut (Ing. Žáček, tel. 724 550 035, http://energeticky-institut.cz/seminare), ve spolupráci s Ing. Machálkem.

18. února 2021 – přednáška bude řešena on-line: Souhrnná provozní evidence – ISPOP a další agendy v ochraně ovzduší, IRZ a E-PRTR v ohlašovacím roce 2021, pořádá KONEKO marketing spol. s. r. o. ve spolupráci s ČHMÚ (Ing. V. Neužil, CSc., tel. 736 677 415, http://www.emise.cz)

1. března 2021 – Olomouc: Souhrnná provozní evidence a poplatky – Podání prostřednictvím ISPOP v ohlašovacím roce 2020, pořádá LP-EFEKT, vzdělávací agentura (Ludmila Hlavinková, info@LP-efekt.cz, http://www.lp-efekt.cz/kontakt.htm), ve spolupráci s Ing. Machálkem.

2. března 2021 – Brno: OVZDUŠÍ 2020: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky, pořádá EnviGroup (Ing. Zdeněk Fildán, info@envigroup.cz, www.envigroup.cz), ve spolupráci s Ing. Machálkem.

3. března 2021 – Praha: OVZDUŠÍ 2020: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky, pořádá EnviGroup (Ing. Zdeněk Fildán, info@envigroup.cz, www.envigroup.cz), ve spolupráci s Ing. Machálkem.

4. března 2021 – Praha: Souhrnná provozní evidence a poplatky – Podání prostřednictvím ISPOP v ohlašovacím roce 2020, pořádá KONEKO marketing spol. s. r. o. ve spolupráci s ČHMÚ (Ing. V. Neužil, CSc., tel. 736 677 415, http://www.emise.cz)

9. března 2021 – Praha: Legislativa ochrany ovzduší – ohlašovací agenda za rok 2020 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, pořádá inisoft (http://www.inisoft.cz/), ve spolupráci s Ing. Machálkem.

10. března 2021 – Olomouc: Legislativa ochrany ovzduší – ohlašovací agenda za rok 2020 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, pořádá inisoft (http://www.inisoft.cz/), ve spolupráci s Ing. Machálkem.


Materiály ke stažení:

pred_zakon-201_2012-strucna-verze-31-08-2020-doc

PRED KZ Základní povinnosti v OO – 011 Bilance VOC