Přednášky, semináře

Legislativa ochrany ovzduší je nesmírně složitá a proto jedním z pilířů mé činnosti jsou přednášky a školení.

V rámci přednáškové činnosti mohu vyškolit Vaše zaměstnance nebo management ať už obecně v oblasti ochrany ovzduší, nebo konkrétně pro činnosti, které provozujete.

Školení může být stručné – cca 2 hodiny pro obsluhy lakoven, laminoven, tiskáren a dalších prakticky jakýchkoliv provozů, případně lze zajistit komplexní proškolení v ochraně ovzduší – 8 – 10 vyučovacích hodin. Základní cíl je prevence proti porušování zákona na ochranu ovzduší.

Samozřejmostí jsou školící materiály a další pomůcky.

Současně také přednáším problematiku ochrany ovzduší pro řadu subjektů. Řada přednášek a seminářů je již tradičních a jsou organizovány již mnoho let.

Termíny přednášek:

Agenda SPE za rok 2020 – plánované termíny (bude postupně upravována s ohledem aktuální na epidemiologickou situaci)

2. nebo 3. března 2021 – přednáška bude řešena on-line: OVZDUŠÍ 2020: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky, pořádá EnviGroup (Ing. Zdeněk Fildán, info@envigroup.cz, www.envigroup.cz), ve spolupráci s Ing. Machálkem.

9. nebo 10. března 2021 – přednáška bude řešena on-line: Legislativa ochrany ovzduší – ohlašovací agenda za rok 2020 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, pořádá inisoft (http://www.inisoft.cz/), ve spolupráci s Ing. Machálkem

11. března 2021 – přednáška bude řešena on-line: Souhrnná provozní evidence a poplatky – Podání prostřednictvím ISPOP v ohlašovacím roce 2020, pořádá KONEKO marketing spol. s. r. o. ve spolupráci s ČHMÚ (Ing. V. Neužil, CSc., tel. 736 677 415, http://www.emise.cz)

Materiály ke stažení:

pred_zakon-201_2012-strucna-verze-31-01-2021

PRED KZ Základní povinnosti v OO – 011 Bilance VOC